Arhitektonske usluge

PROJEKTIRANJE:

 • izrada idejnih rješenja
 • izrada idejnih projekata
 • izrada glavnih projekata
 • izrada izvedbenih projekata
 • 3D vizualizacije
 • izrada troškovničke dokumentacije
 • priprema tender dokumentacije
 • stručni i projektantski nadzor nad izvođenjem radova

ISHOĐENJE DOKUMENTACIJE

 • ishođenje svih potrebnih posebnih uvjeta i suglasnosti komunalnih tvrtki
 • ishođenje svih potrebnih dozvola
 • priprema dokumentacije za tehnički pregled